பத்து வருட பரண்

எனது நூல்களைப் பெற

55B, பப்பு மஸ்தான் தர்கா, லாயிட்ஸ் சாலை சென்னை - 600 005 பேச:00 91 94442 72500 மின்னஞ்சல்: karppupradhigal@gmail.com

மின்நூல்கள்

குறிப்பு

இத்தளத்தில் பதிவேறும் எனது பனுவல்களை அனுமதியின்றியே எவரும் பயன்படுத்தலாம், மறுபிரசுரம் செய்யலாம்.
December 21st, 2008 | : அறிவித்தல்கள் | Comments (1)

எதுவரை

VN:F [1.9.4_1102]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.4_1102]
Rating: 0 (from 0 votes)
1 comment to எதுவரை
 • NAJEEM

  மீண்ட நாளைக்குப் பிறகு பொஸர் நானாவின் வரவு எதுவரையில் இடம்பெருவதையிட்டு மிக்க சந்தோசம்மாக இருக்கிறது. இந்தப்பணி தொடர என் பிராத்தனைகளும் கூட……….

  நான் ஓரு ஊடவவியலாளராக தற்பொழுது பணிபுரிந்து வருகிறேன். பொஸர் நானாவுடன் நேரடியான தொடர்பு எனக்கு இல்லையாயினும் தொலைபேசி ழுலம் உரையாடியுள்ளேன்

  எனது கைபேசி: 0775850080

  VA:F [1.9.4_1102]
  Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
  VA:F [1.9.4_1102]
  Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner